Frei’s disease

Frei hastalığı. Bk. lymphogranuloma inguinale