phosphatemia

Kanda fosfat miktarının artışı; fosfatemi.