phoresis

1- İyonların elektrik akımı etkisiyle bir ortamdan diğer ortama hareketi;… devamı phoresis