glycogen storage disease type III

Glikojen depo hastalığı tip 3; bk. Forbes’ disease

Forbes’ disease

Glikojen katabolizmasını düzenleyen enzimlerden “amilo-l,6-glükozidaz”ın eksikliği nedeniyle gelişen, karaciğer, kalp… devamı Forbes’ disease