posterior fontanel

Sutura sagittalis ile sutura lambdoidea’nın kesiştiği yerde bulunan üç köşeli… devamı posterior fontanel

pyknodysostosis

Bıngıldakların (fontanel) kapanmasında gecikme, kranyal sütürlerin aralık gösterişi, el ve… devamı pyknodysostosis