hyperflexion

İki parçanın, eklem aracılığıyla -anatomik durumun ötesinde- aşırı fleksiyonu; hiperfleksiyon.