flaccidity

Gevşeklik; organ veya dokuda normal gerginliğin kaybolması hali; flaksidite.