Fiedler’s disease

Fiedler hastalığı. Bk. leptospirosis icterohemorrhagica