fibrous tumor

Bağ dokusundan gelişen tümör; fibrom; fibröz tümör