fibromyoma

Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu ur; fibromiyom.