hyperfibrinogenemia

Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.