Fergusson’s incision

Maksillektomi için yüz derisine uygulanan kesi; Fergusson kesisi.