vestibular window

Vestibüler pencere. Bk. fenestra vestibuli.

oval window

Oval pencere. Bk. fenestra vestibuli.

fenestra vestibuli

Oval delik, oval pencere. Cavum tympani’nin orta duvarında nazomediyal olarak bulunan… devamı fenestra vestibuli

window

Pencere şeklinde açıklık; pencere,