vestibular window

Vestibüler pencere. Bk. fenestra vestibuli.

oval window

Oval pencere. Bk. fenestra vestibuli.

fenestra vestibuli

Oval delik, oval pencere. Cavum tympani’nin orta duvarında nazomediyal olarak bulunan… devamı fenestra vestibuli