labelling

Herhangi bir metabolik süreci izleme amacıyla, farmasötiğe ya da doğal… devamı labelling

label

Bir farmasötik ya da doğal kimyasal maddeye bağlanmış izleyici madde,… devamı label