phalangization

1- Ampütasyonu takiben ekstremite ucunun, parmak görevi görecek şekle getirilişi;… devamı phalangization