plasma thromboplastin antecedent

faktör 11, Bk. factor XI (11)