phagedena

(G.): Süratle yayılarak etraf dokuları tahrip eden ülser; özellikle bu… devamı phagedena