esophoria

Gözün görme ekseninin iç yana doğru sapma eğilimi göstermesi; ezofori.