acanthocyte

Çevresinde diken şeklinde protoplazmik uzantılar gösteren eritrosit; akantosit.

blood quotient

Kanda, hemoglobin konsantrasyonunun eritrosit sayısına bölünmesi ile elde edilen sayı.