granular endoplasmic reticulum

Üzerine ribozomların tutunduğu endoplazmik retikülum; pürtüklü yüzeyli endoplazmik retikülum; granüllü… devamı granular endoplasmic reticulum