Osler’s nodes

Subakut bakteriyel endokardit’te el ya da ayak parmakları uçlarında oluşan,… devamı Osler’s nodes

Enterococcus faecalis

Bağırsaklarda normal olarak bulunan, bazen üriner sistem enfeksiyonları ve subakut… devamı Enterococcus faecalis