emprosthotonos

(G.): Alın ve ayak sırtları yere bakmak üzere dizler karna,… devamı emprosthotonos