primordium

(L.): Bir organ veya oluşumun embriyonik gelişim esnasında beliren ilk… devamı primordium