ablastemic

Embriyonal dokular veya embriyonal gelişimle ilgisi olmayan; ablastemik.