ion

Elektron alması veya elektron vermesi sonucu nötral durumundan ayrılarak negatif… devamı ion

electron

Atom çekirdeğinin çevresindeki negatif elektrikyüklü tanecik (partikül)’lerden her biri; elektron,… devamı electron