frequency

1- Birim olarak alınan insan sayısı ya da zaman süresi… devamı frequency