electrocardiogram

Elektrokardiyografi yoluyla elde edilen çizelge; elektrokardiyogram.