echolalia

Hastanın, kendisine söylenen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması; ekolali.