pharmacist

İlaç yapma ve satma yetkisine sahip kişi; eczacı; farmasist.