amebic abscess

Entamoeba histolytica’nın oluşturduğu apse; amip apsesi (Genellikle karaciğerde görülür),