acheiria

1- Bir veya her iki elin doğuştan bulunmayışı; akeiri 2-… devamı acheiria