abortigenic

Düşük yaptırıcı; düşüğe sebep olucu; abortijenik.

abortifacient

1- Düşüğe sebep olucu; düşük yaptırıcı; abortifasiyent. 2- Düşük yaptırıcı… devamı abortifacient