Dragendorff’s test

İdrarda safra pigmentlerinin bulunup bulunmadığını belirleme amacıyla yapılan bir test;… devamı Dragendorff’s test