x-ray dosimeter

Tedavide uygulanan röntgen ışınları miktarını ölçen alet; x-ray dozimetre

dosimeter

Miktar ölçen alet; özellikle radyasyon miktarını ölçen alet; dozimetre