rectouterine hematocele

Douglas boşluğunda kan toplanması ile oluşan şişlik; rektouterin hematosel

pouch of Douglas

Douglas boşluğu. Bk. rectouterine excavation