sphacelism

Sfaselizm. Bk sphacelation

sphacelation

Dokunun canlılığını kaybetmesi; doku ölümü; nekroz; gangren; sfaselasyon.