popliteal fossa

Diz eklemi arkasındaki çukurluk; diz ardı çukuru; popliteal çukur