knee joint

Diz eklemi. articulation of knee

popliteal fossa

Diz eklemi arkasındaki çukurluk; diz ardı çukuru; popliteal çukur