dyskaryosis

Hücrelerin sitoplazmaları normal olmasına karşın çekirdeklerinde anormal değişiklikler (koyu boyanma,… devamı dyskaryosis

dyskaryotic

1- Diskaryoz‘la ilgili; diskaryotik. 2- Diskaryoz‘a uzanan; diskaryoz‘a sebep olan.… devamı dyskaryotic