abmortal

Ölü doku alanı dışında bulunan; harabiyet gösteren bölge dışından geçen,