hairy tongue

Dil sırtındaki filiform papillaların hipertrofisi sonucu, bu bölgenin tüylü görünüm… devamı hairy tongue

trichoglossia

Üzerindeki papillaların kalınlaşması sonucu kıllı görünüm gösteren dil; trikoglossi.