Dieudonne’s medium

Bazı mikroorganizmaların gelişmesi için gerekli alkalen besiyeri; Dieudonne besiyeri