borderline leprosy

Deri lezyonlarının hem tüberküloid, hem lepromatöz lepra niteliği gösterdiği lepra… devamı borderline leprosy

Argas reflexus

Özellikle güvercinlerde görülen, insanı ısırdığı zaman ödemli eritemle belirgin deri… devamı Argas reflexus

windburn

Sert rüzgarın sebep olduğu kızartı ile belirgin deri lezyonu.