iron-59

İron-55 gibi kullanılan diğer bir radyoaktif demir izotopu,

iron storage disease

Demir depolanma hastalığı. Bk. hemochromatosis