aberan

Normalden sapmış; normal dışı değişiklik gösteren; atipik, aberrant