defemination

Kadınlık özelliklerinin kaybı; kadının erkeksi özellikler göstermesi; defeminasyon.