defecation

Bağırsak içeriğinin anüs yoluyla dışarı atılması; aptes etme; dışkılama; defekasyon.