vitamin D

Kemiklerde ve dişlerde kalsiyum ve fosforun kullanılımmı sağlama yanında bu… devamı vitamin D