indirect Coombs’ test

Serumda serbest inkomplet antikorların varlığını belirleme amacıyla uygulanan bir hemaglütinasyon… devamı indirect Coombs’ test

Coombs’ test

Hasta serumunda ya da eritrositler üzerinde inkomplet antikorların bulunup bulunmadığını… devamı Coombs’ test