hypocapnia

Kanda karbondioksit miktarının ileri derecede azalışı; kanda CO2 eksikliği; hipokapni.

acapnial

1- Kandaki CO2 azlığına bağlı, akapniyal 2- Kandaki CO2 azlığı… devamı acapnial

acapnia

CO2 azlığı; kanda karbondioksit seviyesinin normale oranla düşük oluşu; akapni.