arteria circumflexa ilium profunda

Bk. arteria circumflexa iliaca profunda

arteria circumflexa humeri posterior

Bk. arteria circumflexa posterior humeri

arteria circumflexa ilium superficialis

Bk. arteria circumflexa iliaca superficialis